elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Wtorek 14.07.2020

Główne zasady organizacji

Liczba oddziałów 1 oddział żłobkowy, 7 oddziałów przedszkolnych
Czas pracy 6.20 – 16.00 – w budynku głównym
6.30 –16.00 – w budynku nr 2
Liczba dzieci w oddziale 25, w oddziale żłobkowym 24
Wyposażanie placówki Budynek główny, budynek Nr 2, place zabaw dostosowane dla potrzeb dzieci młodszych i starszych
Oferta edukacyjna Język angielski, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, rewalidacja, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna.
Kadra pedagogiczno-psychologiczna 20 wykwalifikowanych nauczycieli w tym specjaliści: logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rehabilitant.

Informacje o artykule

Data utworzenia: 16.04.2019
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 98
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
16.04.2019
07:29:32
edycja
Administrator
Główne zasady organizacji
16.04.2019
07:28:13
dodanie
Administrator
Główne zasady organizacji